Centar za primijenjenu psihologiju

Znanost i istraživanje u službi čovjeka

Centar za primijenjenu psihologiju povezuje suvremene znanstveno-istraživačke i teorijske spoznaje iz područja psihologije s potrebama psihologije kao struke te potrebama društva u cjelini.

Trenutno su aktivna 3 centra

Slijedeća sekcija

Centar za psihodijagnostičke instrumente

U području psihodijagnostike cilj je razvijati nove mjerne instrumente i unapređivati kvalitetu uporabe psihodijagnostičkih instrumenata i metoda.

Rad Centra za psihodijagnostičke instrumente usmjeren je na:

  • unapređenje kvalitete korištenja psihodijagnostičkih mjernih instrumenata
  • razvoj novih mjernih instrumenta i postupaka
  • razvoj novih tehnologija u mjerenju ljudskih sposobnosti i drugih
  • psiholoških karakteristika
  • psihometrijsku validaciju postojećih testova
  • edukaciju korisnika za uporabu i interpretaciju rezultata psihologijskih
  • mjernih instrumenata
Slijedeća sekcija

Centar za primijenjena istraživanja

Primarni ciljevi Centra za primijenjena istraživanja jesu izrada i provedba projekata te konzultativne usluge domaćim i međunarodnim poslovnim subjektima, organizacijama i institucijama, kao i razvoj i promicanje standarda kvalitete u području primijenjene psihologije.

Centar pruža usluge analize podataka i vrednovanja, daje savjetodavnu i metodološku podršku Sveučilištu, obrazovnim institucijama i djelatnicima u sustavu obrazovanja u njihovu praćenju i unapređivanju vrednovanja kvalitete obrazovnih procesa.

Izdvojene reference:

Naše reference
Slijedeća sekcija

Centar za cjeloživotno obrazovanje

Centar organizira edukacije u području psihologije obrazovanja, razvoja nastavničkih kompetencija i vrednovanja kvalitete obrazovnih procesa za djelatnike u sustavu obrazovanja

Djelovanje Centra za cjeloživotno obrazovanje usmjereno je na edukacije iz područja psihologijskih znanja, vještina i kompetencija u okviru cjeloživotnog obrazovanja psihologa i srodnih stručnjaka, ali i šire javnosti s ciljem upoznavanja sa suvremenim trendovima i spoznajama psihologije kao znanosti i struke, promicanja psihologije u javnosti te poticanja razmjene iskustava među stručnjacima.

Najava edukacija

Slijedeća sekcija

Kontakt

Vaš e-mail:

Predmet poruke:

Molimo Vas prepišite kôd za autentifikaciju:
verification image, type it in the box

Poruka:

Centar za primijenjenu psihologiju
Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet
Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
T/F: +385 1 6120 202
E: cpp@ffzg.hr